Pułapka niedopowiedzeń.

Decydując się na wynajem nieruchomości komercyjnej dobrze jest wiedzieć, jakie informacje muszą zostać zawarte w umowie. Jest to o tyle istotne, że wcale nie chodzi tu tylko o oczywiste kwestie. Dzięki przemyślanie zredagowanej umowie najmu możemy uniknąć wielu sporów na linii właściciel-najemca.

Od czego należałoby zacząć? Strona oferująca lokale komercyjne musi zadbać o dość oczywiste kwestie takie jak: odpowiednie określenie stron najmu, nieruchomość będącą przedmiotem umowy, okres płatności czynszu i jego wysokość jak również opłaty związane z używaniem nieruchomości, czas wypowiedzenia, czy warunki użytkowania nieruchomości. Istotne jest też określenie w umowie na kim spoczywa obowiązek dbania o nieruchomość oraz w jakim stanie ma się znajdować w momencie zakończenia umowy. Warto również zabezpieczyć się na wypadek zmiany właściciela lokalu komercyjnego w trakcie trwania umowy, poprzez odpowiedni w niej zapis.

Nie należy zapominać o tak istotnej kwestii jak określenie celu dla którego dane nieruchomości komercyjne są wynajmowane. Dlaczego jest to tak ważne? Prawo cywilne stanowi, że nieruchomość komercyjna musi być używana w celu określonym w umowie, a jeżeli ów cel nie został podany- przestrzeń ma być używana w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i właściwościami. Chroni to najemcę, który może prowadzić konkretną działalność, bez obawy o nagłe wypowiedzenie umowy. Co więcej w wypadku odpowiednich zapisków w umowie, może być chroniony przed bezpośrednią konkurencją w obiekcie.Dla właściela lokalu precyzyjne określenie celu wynajmu nieruchomości komercyjnej jest również ważne, gdyż pomoże mu sporządzić racjonalny plan wynajmu powierzchni. W wypadku, gdy wynajmuje powierzchnię wielu najemcom może zadbać o zróżnicowanie branżowe całego obiektu.

Dzięki takiemu podejściu zarówno wynajmujący lokale komercyjne jak i ten który chce je nająć mogą uniknąć wielu nieporozumień, a co za tym idzie- ciesząc się przyjazną relacją mogą skupić się na swoich działalnościach.