Co to jest nieruchomość komercyjna?

 

Nieruchomości komercyjne – określenie nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej; mające charakter nie-mieszkalny. Typowe nieruchomości komercyjne to: biurowce, hale magazynowe, place składowe, place postojowe i manewrowe, lokale handlowe (tzw. lokale użytkowe), centra handlowe, magazyny handlowe, niektóre budynki użyteczności publicznej (gmachy lotnisk, kina, etc.).[potrzebny przypis] Nieruchomości komercyjne mogą być przedmiotem umowy najmu, stając się produktem inwestycyjnym generującym przychody określone w umowie.