STRZELNO PAWILON HANDLOWO – USŁUGOWY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ O POWIERZCHNI ZABUDOWY 1 300 M2

Strzelno

 • Działka  o powierzchni  2984 m2 
 • Własność 
 • Działka  posiada  warunki  zabudowy  pod: 
 • PAWILON HANDLOWO  – USŁUGOWY  WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  O  POWIERZCHNI ZABUDOWY  1 300 M2

Warunki  zabudowy  pawilon  handlowo  –  usługowy 

 • Powierzchnia  zabudowy  – max 1300 m2 
 • Powierzchnia  usług  – max 1200 m2 
 • Szerokość  elewacji frontowej  budynku  – max 65 m 
 • Liczba  kondygnacji  – do  I  nadziemnej 
 • kąt  nachylenia  połaci  dachowej  budynku  – max 45
 • Wysokość  budynku  – do  9 m   
 • Zostały  wykonane badania  geologiczne  gruntu 
 • Zostały  podpisane  umowy  z  ENEA  na  dostawę  energii  elektrycznej  –  zdemontowano  liczniki 

Cena  999 000 zł  netto  + VAT