STRZELNO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PUM 3 700 m2

Strzelno

 • Działka  o powierzchni  2984 m2 
 • Własność 
 • Działka  posiada  warunki  zabudowy  pod: 
 • BUDYNEK  MIESZKALNY  WIELORODZINNY 
  WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  PUM  3 700 m2 lub
 • PAWILON HANDLOWO  – USŁUGOWY  WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  O  POWIERZCHNI ZABUDOWY  1 300 M2

Warunki  zabudowy  budynek  mieszkalny 

 • PUM  ok. 3700 m2 
 • Powierzchnia zabudowy  budynku  – do  1000m2 
 • Ilość  projektowanych  mieszkań  – do  70
 • Szerokość  elewacji frontowej  budynku  – do  55 m
 • Maksymalna liczba  kondygnacji  budynku  –  V nadziemnych 
 • Wysokość  budynku  – do  17 m  
 • Zostały  wykonane badania  geologiczne  gruntu 
 • Zostały  podpisane  umowy  z  ENEA  na  dostawę  energii  elektrycznej  –  zdemontowano  liczniki 

Cena  999 000 zł  netto  + VAT